Over Ons

Welkom op de website van vzw Balletschool Toi, Moi et la Danse. Met afdelingen te Oosterzele, Melle, Melsen, Zottegem, Gent en Coppelia Evergem is dit een school waar zowel meisjes als jongens, vrouwen en mannen, terecht kunnen en de wereld van dans centraal staat.

In september 2010 werd Toi, Moi et la Danse opgericht door Delfien Neirynck. Dansen wordt in eerste instantie beschouwd als een individuele sport waarin je jezelf kan perfectioneren. Toi, Moi et la Danse erkent het belang van dit aspect maar legt ook nadrukkelijk de klemtoon op het 'samen'-dansen: groepslessen, pas de deux en onderlinge interactie tijdens de lessen om tot een vloeiend geheel te komen. 'Toi, Moi et la Danse' geeft dit duidelijk weer.

In 2013 blies Delfien de alom gekende balletschool Coppelia te Sleidinge nieuw leven in door deze over te nemen. Tot op de dag van vandaag zijn er nog vele oude leerlingen die in onze afdeling Coppelia te Evergem blijven verder dansen!
De nadruk op klassiek ballet en de daarbij horende techniek en discipline staan centraal in de schoolvisie. Deze techniek is en blijft de basis van alle dansstijlen en draagt bij tot het voorkomen van blessures. Andere aangeboden dansstijlen zoals modern jazz, hip hop, breakdance, musical, TBWO en aerobic/BBB vormen een all round technische danser.

Dans bestaat niet alleen uit techniek en oefeningen: plezier, vriendschappen, pijn en verdriet, concentratie, discipline, doorzettingsvermogen, spanning, podiumervaring,... maken zoveel meer van dans! U kan dit alles bewonderen op onze voorstellingen, die 2-jaarlijks plaatsvinden.

Met een persoonlijke en correcte aanpak wil Toi, Moi et la Danse zich profileren als een Balletschool waar iedereen zichzelf mag en kan zijn, met respect voor iedere danser en diens capaciteiten.

Een gediplomeerd team staat klaar om dit alles door te geven!
Bij het streven naar discipline en gelijkheid tijdens de lessen werken wij in onze danslessen met een uniform.


 
 

Over Delfien

Delfien Neirynck zette haar eerste danspassen op 3-jarige leeftijd. Vanaf dan was haar hart verkocht aan klassiek ballet. Ze breidde later haar ballet uit door het volgen van verschillende stijlen zoals jazzdans, moderne dans, stijldans,... De wereld van dans staat nooit stil. Door wekelijkse lessen, bijscholingen en stages te volgen kan Delfien zich blijven verfijnen op dit vlak.

In 2013 beëindigde ze haar opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. In het masterjaar koos ze voor de specialisatie Training en Coaching Dans en behaalde daarbij als eerste in België het Trainer A Diploma Jazzdans van VTS/BLOSO.

Haar klassieke scholing kreeg ze onder leiding van Miranda Crul, Vicky Pallemans (Koninkijke Balletschool Antwerpen), Tessa Martin, Pjotr Nardelli, Agnes Thoré, Christiane Sturnich, Nicole Köhler, ... In 2018 behaalde ze het diploma van Progressive Ballet Technique. 

Lessen jazzdans en andere stijlen kreeg ze onder meer van Patricia Devolder, Kirby Detaille, Jac Delsing, Christophe Morren, Ray Tadio, Bertha en Clara Pons, Min Hee Bervoets, Elke Vaneeden, Peter Kongs, Stefano Giuliani, Jennifer Rigidor, Laurent Flament, ...

Verder volgde ze reeds buitenlandse stages in Londen bij de Royal Academy of Dance en in Frankrijk en blijft ze zich jaarlijks bijscholen in verschillende stijlen. Met een professioneel en geëngageerd team zorgt ze ervoor dat alle leerlingen een kwaliteitsvolle opleiding bij Toi, Moi et la Danse genieten.

Visie, Missie en Waarden

 • 1 grote TMD- dansfamilie
 • Dansplezier en vriendschappen voor het leven
 • Creatie, inspireren en geïnspireerd worden!
 • Verdraagzaamheid en groepsgevoel
 • Kwaliteitsvolle, goed opgebouwde danslessen met een correcte en verantwoorde danstechniek
 • Open communicatie, eerlijkheid: alles kan opgelost worden
 • Gezonde leeromgeving: een veilige plek waar iedereen zich goed moet voelen. Er is aandacht voor elke individu en we houden rekening met ieders mogelijkheden.

Algemeen

 • Toon respect voor de medewerkers van vzw Toi, Moi et la Danse en je medeleerlingen.
 • Bij afwezigheid wordt er altijd telefonisch of via mail op voorhand verwittigd.
 • Leerlingen zijn minstens 5 minuten voor aanvang aanwezig in de dansschool. Het te laat komen is niet alleen storend voor de les, maar ook gevaarlijk voor de spieren indien die niet zijn opgewarmd.
 • Voor de les wordt er gewacht op de leerkracht op een afgesproken plaats (wordt in het begin van het schooljaar afgesproken)
 • Wanneer een ouder te laat is om zijn/haar kind af te halen, zal de leerling binnen in de danszaal wachten onder begeleiding van de docent. De kinderen wachten NIET alleen in de kleedkamer op hun ouders.
 • Gelieve tijdens de lessen niet aanwezig te blijven, dit stoort de concentratie van de leerlingen en zo ook de les.
 • Kleine kindjes gaan best nog eens voor de les naar het toilet.
 • GSM blijft buiten de danszaal.
 • De kleedkamers worden altijd netjes achtergelaten. Verloren voorwerpen verzamelen wij in de verloren voorwerpen-zak van de school. Ook het materiaal in de danszalen wordt met respect behandeld.

Eten en drinken

 • Eten, kauwgom en drinken verboden in de danszaal, er mag alleen een flesje water mee in de zaal.
 • Tussen de lessen door kan er steeds een drankje en koekje genuttigd worden. Chips, frisdranken en andere sapjes zijn niet toegelaten in de danszalen en kleedkamers. Tussen het sporten door is water de beste keuze!


Kledij en uniform

 • We verwachten iedereen op tijd in de les in het juiste uniform, kapsel, en schoeisel, zonder juwelen.
 • Haren worden in een staart of dot gedragen in elke les, zodat deze niet hinderen tijdens het dansen.
 • De balletvloer betreden we enkel met balletschoenen, pointes/spitzen, jazzdansschoenen of andere non-marking sportschoenen die enkel voor binnen worden gebruikt. Voor de lessen hiphop, breakdance, musical en fitnesslessen brengt men propere binnen-schoenen extra mee. Indien men dit soort schoenen niet heeft, zal u worden gevraagd om op sokken of blote voeten te dansen, daar de dansvloer anders wordt beschadigd.
 • Gelieve alles te naamtekenen.
 • Om de lessen zo weinig mogelijk te storen, houden wij aan het begin van het schooljaar steeds één of meerdere verkoopdagen voor de leskledij.

Lesgeld en verzekering

 • Lesgeld dient binnen 14 dagen na de eerste les betaald te worden. Indien dit niet het geval en de leerling is aanwezig in de les (wekelijks of sporadisch) gaan wij ervan uit dat de leerlingen inschrijven en dient het lidgeld betaald te worden.
 • Een beurtenkaart staat op naam en is geldig tot deze opgebruikt is. De kaart dient telkens voorgelegd te worden bij de dansleerkracht. De leerkracht tekent deze kaart iedere les af.
 • Leerlingen zijn verzekerd via Toi, Moi et la Danse vzw voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de danslessen en evenementen, niet ervoor of erna.
 • Het inschrijvingsgeld wordt na de start van de eerste les niet terug betaald. Wanneer je langdurig gekwetst of ziek bent, kan je het lesgeld terugvorderen na het voorleggen van een medisch attest en in overleg met Delfien Neirynck.
 • Het inschrijvingsgeld van onze zomerkampen kan enkel volledig terugbetaald worden indien het kamp minimum 1 maand voor de startdatum ervan geannuleerd word. Wordt er geannuleerd minder dan 1 maand voor de startdatum, dan kunnen wij enkel een terugbetaling van 75% doen na het voorleggen van een medisch attest. Indien uw kind ziek wordt tijdens het kamp, kan er 75% van de niet gevolgde dagen terugbetaald worden na het voorleggen van een medisch attest. Toi, Moi et la Danse heeft zelf het recht om kampen te annuleren bij te weinig inschrijvingen (Dance Academy en Dancing Shoes 15 kinderen; Zomer- en themakampen 30 kinderen)
 • Een deel van het lesgeld is terug te krijgen via de mutualiteit. De ingevulde formulieren kan u terugvinden op uw account op ledenbeheer op onze site. Deze worden vrijgegeven na betaling van het lesgeld.

Lessen

 • Toi, Moi et la Danse heeft het recht lessen te annuleren of het lesrooster aan te passen.
 • Wanneer er te weinig inschrijvingen zijn voor een welbepaalde les kan deze les geannuleerd worden of samengevoegd worden met een andere les.
 • Leerkrachten kunnen bij ziekte of zwangerschap vervangen worden. Wij doen er alles aan om elke les te laten doorgaan. In de uitzonderlijke gevallen waarbij dit niet mogelijk is, trachten wij iedereen tijdig op de hoogte te brengen.
 • Iedere leerling heeft recht op een gratis proefles voor een les die hij/zij nog nooit gevolgd heeft.
 • In samenspraak met leerkrachten, directie en leerlingen wordt overlegd welke lessen er kunnen gevolgd worden.
 • Bij onze selectiegroepen verwachten wij 200% inzet. Wanneer de aanwezigheden en inzet niet is zoals verwacht, heeft vzw Balletschool Toi, Moi et la Danse het recht om de leerlingen uit de selectiegroep te zetten.

Extra

 • Toi, Moi et la Danse is niet verantwoordelijk voor diefstallen in de danszaal of wachtruimte.
 • Geef telkens jouw juiste contactgegevens op. Wanneer deze wijzigen, gelieve dit altijd aan ons door te geven.
 • Het is niet toegestaan om foto's of filmmateriaal te maken tijdens de lessen. Dit kan uitzonderlijk bij een verjaardag of een open lesdag, in overleg met de docenten.
 • Indien u niet wilt dat foto’s en of filmmateriaal, gemaakt door Toi, Moi et la Danse, waar uw kind op te zien is gebruikt worden voor reclame en dergelijke meer, dient u dit schriftelijk of via email te communiceren naar ons aan het begin van het schooljaar.
 • Door zich in te schrijven in onze dansschool verklaart men zich akkoord met deze regels. Indien de leerling de huisregels/reglement overtreedt, heeft de balletschool het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van de betaalde contributie.
 • Wij beschermen uw privacy en volgen de GDPR wetgeving.

l